Krokve

Krokve jsou základní nosnými prvky krovů, které v pravidelných roztečích nesou střešní krytinu. Dimenze krokví se určují zejména podle typu krokvové soustavy, rozpětí krovu a sněhové oblasti. Krokve musí být schopny přenést zatížení od větru i sněhu při maximálním průhybu 1/200 mezi podporami. Protilehlé krokve bývají spojeny kleštinami, u menších rozponů alespoň vrcholovými příložkami. 

Části krokví

Krokev se od dřevěného hranolu liší zejména opracováním a to vytvořením sedla nebo sedel, spojení krokví na vrcholu a vytvoření zhlaví (ukončení krokve, které je viditelné). Bez přesného zaměření a projektu není vhodné sedla předem vyřezávat. Zejména složitější okrasná zhlaví krokví je však možné předem vyřezat na CNC obráběcím centru, které dokáže i velmi složitá zakončení krokví opracovat v neporovnatelně kratším čase. Navíc jsou všechny konce krokví – zhlaví – vyřezány s milimetrovou přesností.

Zhlaví krokví

Typ zhlaví krokví si můžete vybrat v poptávkovém formuláři a poté společně s délkou a průřezem krokve přesné prvky objednat. V případě, že máte vazníkovou střechu, není problém na konec vazníku připevnit „falešnou“ krokev se zhlavím a celá střecha bude vypadat jako vázaný krov. Falešná krokev je ideálním řešením pro přesahy a tam, kde je požadováno viditelné zakončení krovu.

Ceny naleznete v katalogu zhlaví krokví.

Objednejte si krokve přesně na vaši střechu !