Krovy

Díky nejmodernějším technologiím je každý náš krov přesně vyrobená stavebnice. Na krovy používáme zásadně materiály KVH, DUO/TRIO, BSH. Jedná se o vysušené a hoblované řezivo, které není třeba žádným způsobem impregnovat, protože je vysušené na vlhkost cca 12%. Při použití těchto materiálů prakticky nedochází k rozměrovým změnám (kroucení, praskání) jednotlivých prvků krovu.

 

Jak probíhá stavba krovu

Zaměření stavby totální stanicí

Pomocí totální stanice zaměříme stavbu, aby vyrobený krov přesně odpovídal skutečným rozměrům. Takto získaná data jsou nejlepším zdrojem informací pro návrh krovu.

 

Návrh krovu

Návrh krovu závisí především na účelu využití podrovních prostor, rozpětí, sklonu a tvaru střechy. Krov je navržen a staticky posouzen zkušenými odborníky, kteří následně vytvoří 3D model v CAD/CAM systému cadwork.

 

Výroba krovu

Data z 3D modelu krovu jsou převedena do CNC obráběbího centra Hundegger K2i. Zde jsou s milimetrovou přesností vyrobeny jednotlivé prvky krovu (krokve, kleštiny, pozednice, vaznice, atd.).

Řezivo (KVH, DUO/TRIO, BSH) je pro výrobu dodáváno v délkách 13 m. Tím je zajištěna maximální výtěžnost a možnost více než dvojnásobných délek jednotlivých prvků bez napojování oproti běžnému řezivu z pily.

Každý prvek krovu je součástí precizní stavebnice a označen číslem, které mu určuje jasnou polohu a funkci i v montážní dokumentaci.

Naše krovy jsou přesně vyrobená a označené stavebnice.

 

Montáž krovu

Díky dokonalé přípravě je doba montáže krovu eliminována na minimum. Běžhá doba montáže krovů u rodinných domů trvá 1–2 dny podle velikosti a složitosti střechy.

Nabízené služby:

Zaměřujeme se především na projekci a výrobu velkých a složitých střešní konstrukcí. Proto nabízíme naše služby především tesařským firmám. Rádi se však ujmeme i jakékoli menší střechy pro váš rodinný dům a zajistíme kompletní servis od projektce po montáž.

Cena krovu je stanovena vždy podle individuálních požadavků. V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte.