D.O.S.

Co je to D.O.S.

D.O.S., dřevo-obráběcí-servis, umožňuje tesařskému řemeslu vyšší kvalitu, hospodárnost a flexibilitu. D.O.S. je tedy synergií nástrojů návrhových, výrobních i prováděcích.

Exaktně, přesně a hospodárně

dřevostavba Výrobní částí D.O.S. je příprava a výroba tesařských prvků a dřevěných konstrukcí průmyslovým způsobem. Výroba samotná probíhá na plně automatické dřevo-obráběcí lince. Vše je řízené elektronicky a ve spojení s digitálními CAD daty zajišťuje absolutně přesné výstupy. Tak lze získat vysokou míru kvality detailu a preciznost výroby. Přesunutím tesařské výroby do haly s využitím dřevo-obráběcího centra přináší nový fenomén s vysokým potenciálem.

Projekt a příprava výroby – CAD

Při zpracování projektu a plánů je klient veden zkušenými konstruktéry. Ti dle představ a přání pomocí CAD zhotoví konstrukční data, plány a potřebné výstupy. S tímto moderním pracovním postupem při zhotovování prvků dřevěných konstrukcí je snadné přistoupit na individuální přání.

Přebíráme veškeré starosti spojené s projektováním díla. Na vás je jen, jak a do čeho ušetřený čas investujete.

Plně automatické opracování až do sestavení paketů

dřevostavbaNa základě vypracovaného projektu a přípravy pro výrobu lze dle kusovníků přesně objednat vstupní materiály. Opracování prvků na plně automatickém obráběcím centru probíhá prostřednictvím optimalizovaných dat, které vytváří konstruktér projektu. Tyto se generují automaticky, bez dalšího nutného zásahu. Popsaný proces zajišťuje perfektní a precizní práci stroje. Jedině tak lze garantovat maximální přesnost výroby. Detaily spojů konstrukcí jsou přesně opracovány, jednotlivé prvky očíslovány, složeny do paketů, zabaleny a připraveny k transportu. Nově, jsme také schopni ve spolupráci s firmou Vesper Frames dodávat i komplexní prefabrikáty dřevěných konstrukcí (stěnové, střešní, stropní panely).

Výhody D.O.S.

 1. Úspora nákladů
  Při využití D.O.S. má klient možnost kontroly a optimalizace svých nákladů. Při plném „Outsourcingu“ může tak snít svůj sen o „ideálním podniku s kontrolovanými vstupy“. Vyrábíme hranoly pro dřevostavby na míru každé zakázky.
 2. Tvoření kapitálu
  Při využití D.O.S. jsou celkové náklady a investice pod kontrolou. Klient tak získá větší likviditu a více kapitálové volnosti. Potenciál takto uvolněného kapitálu může s výhodou uplatnit pro rozvoj svých dalších aktivit.
 3. Prostorová optimalizace
  Při využití D.O.S. potřebuje klient méně pracovního prostoru. Stávající tak může lépe využít pro potřeby své hlavní činnosti. Také je zde argument zmenšení investiční nákladů.
 4. Rozpočet
  Při využití D.O.S. získáte cenově přesnou a pevnou nabídku. Ta minimalizujete rozpočtové riziko. Garance pevné ceny za dílo.
 5. Přesnost termínů
  Zaručena: Při využití D.O.S. probíhá expedice přesně v naplánovaném termínu. Zapomeňte na stres z přibližných termínů.
 6. Úspora času
  Stavět s námi znamená více volného času. Převezmeme za Vás přípravu práce, dílenskou dokumentaci, kusovníky, objednávky, atd.. Můžete tedy svůj volný čas investovat jinak efektivním způsobem. Nechte si vyrobit krokve nebo vaznice pro vaše krovy.
 7. Technická podpora
  Veškeré výstupy, jako stavební plány, schémata, detaily, kusovníky, jsou zpracovávány ve standardních formátech a není tedy problém je jakkoliv publikovat.
 8. Zvýšení zisku – Chuť vítězství
  Jsme tady pro Vás – ale jen tehdy, když budete chtít. Díky D.O.S. můžete uspořit čas a vložit svou energii do řešení jiných úloh a znásobit tak svůj zisk.
 9. Ochrana dřeva
  Vše podle norem a ekologicky.
 10. Přesnost
  Převezmeme za vás rizika spojená s realizací dřevěné konstrukce. Pomocí profesionálních softwarů připravíme a přesně na CNC – obráběcím centru vyrobíme.